Архів : 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Робоча сила за статтю та місцем проживання у 2019 році

(в середньому за період)
  Одиниця виміру Все населення Жінки Чоловіки Міське населення Сільське населення
Робоча сила тис. осіб          
  у віці 15 років і старше 582,9 275,7 307,2 332,0 250,9
  у віці 15-70 років 574,6 270,6 304,0 331,0 243,6
  працездатного віку 548,9 257,7 291,2 320,2 228,7
Рівень участі населення в робочій силі у % до населення відповідної вікової групи          
  у віці 15 років і старше 54,9 47,7 63,6 55,5 54,3
  у віці 15-70 років 61,9 55,9 68,5 60,6 63,9
  працездатного віку 72,1 66,8 77,4 71,0 73,6
Зайняте населення тис. осіб          
  у віці 15 років і старше 537,1 259,6 277,5 308,3 228,8
  у віці 15-70 років 528,8 254,5 274,3 307,3 221,5
  працездатного віку 503,2 241,6 261,6 296,5 206,7
Рівень зайнятості у % до населення відповідної вікової групи          
  у віці 15 років і старше 50,6 44,9 57,5 51,5 49,5
  у віці 15-70 років 57,0 52,6 61,8 56,3 58,1
  працездатного віку 66,1 62,7 69,6 65,8 66,5
Безробітне населення (за методологією МОП) тис. осіб          
  у віці 15 років і старше 45,8 16,1 29,7 23,7 22,1
  у віці 15-70 років 45,8 16,1 29,7 23,7 22,1
  працездатного віку 45,7 16,1 29,6 23,7 22,0
Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у % до робочої сили відповідної вікової групи          
  у віці 15 років і старше 7,9 5,8 9,7 7,1 8,81
  у віці 15-70 років 8,0 5,9 9,8 7,2 9,11
  працездатного віку 8,3 6,2 10,2 7,4 9,61
Особи, які не входять до складу робочої сили тис. осіб          
  у віці 15 років і старше 478,1 302,4 175,7 266,7 211,4
  у віці 15-70 років 353,0 213,1 139,9 215,3 137,7
  працездатного віку 212,7 127,9 84,8 130,6 82,1
_____________
1 Показник має незадовільний рівень надійності (коефіцієнт варіації перевищує 30%).