Архів : 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2018 році

(в середньому за період)
  Одиниця виміру Все населення Жінки Чоловіки Міське населення Сільське населення
Економічно активне населення тис. осіб          
  у віці 15-70 років 570,0 272,8 297,2 329,0 241,0
  працездатного віку 547,7 260,8 286,9 319,5 228,2
Рівень економічної активності у % до населення відповідної вікової групи          
  у віці 15-70 років 61,0 56,0 66,5 60,0 62,5
  працездатного віку 70,9 66,6 75,4 70,1 72,2
Зайняте населення тис. осіб          
  у віці 15-70 років 522,0 259,1 262,9 305,0 217,0
  працездатного віку 499,7 247,1 252,6 295,5 204,2
Рівень зайнятості у % до населення відповідної вікової групи          
  у віці 15-70 років 55,9 53,1 58,8 55,6 56,2
  працездатного віку 64,7 63,1 66,4 64,8 64,6
Безробітне населення (за методологією МОП) тис. осіб          
  у віці 15-70 років 48,0 13,7 34,3 24,0 24,0
  працездатного віку 48,0 13,7 34,3 24,0 24,0
Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у % до економічно активного населення відповідної вікової групи          
  у віці 15-70 років 8,4 5,0 11,5 7,3 10,01
  працездатного віку 8,8 5,3 12,0 7,5 10,51
Економічно неактивне населення тис. осіб          
  у віці 15-70 років 364,5 214,7 149,8 219,6 144,9
  працездатного віку 224,3 130,5 93,8 136,4 87,9
_____________
1 Показник має незадовільний рівень надійності (коефіцієнт варіації перевищує 30%).