Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні
вересні 2020 року

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

33938605,3

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

22458457,2

66,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

720922,9

2,1

Переробна промисловість

C

21737534,3

64,1

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 8683012,0 25,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 763733,2 2,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 1114758,3 3,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 361406,1 1,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 к к

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 6234694,4 18,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 1458432,0 4,3

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 2044635,7 6,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

11059317,3 32,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

420830,8 1,2
_____________
Символ (к)  – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.