Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні
серпні 2020 року

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

30013904,1

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

19426729,8

64,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

622924,0

2,1

Переробна промисловість

C

18803805,8

62,7

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 7766719,8 25,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 632371,3 2,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 973391,4 3,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 307906,0 1,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 к к

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 5307613,2 17,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 1223110,6 4,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 1729835,0 5,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

10215170,9 34,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

372003,4 1,2
_____________
Символ (к)  – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.