Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні
липні 2020 року

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

25990419,4

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

16396515,2

63,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

529405,6

2,0

Переробна промисловість

C

15867109,6

61,1

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 6852637,8 26,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 521213,2 2,0

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 835979,9 3,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 261687,0 1,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 к к

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 4467928,3 17,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 1001020,7 3,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 1193121,9 4,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

9270244,2 35,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

323660,0 1,2
_____________
Символ (к)  – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.