Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні
травні 2020 року

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

17953309,7

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

11052433,4

61,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

353618,0

2,0

Переробна промисловість

C

10698815,4

59,6

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 5021389,0 28,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 328923,2 1,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 574736,4 3,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 165244,9 0,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 к к

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 2807666,2 15,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 583498,5 3,3

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 720043,6 4,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

6671869,5 37,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

229006,8 1,3
_____________
Символ (к)  – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.