Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні
квітні 2020 року

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

14217032,1

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

8662405,5

60,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

267990,7

1,9

Переробна промисловість

C

8394414,8

59,0

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 4100726,1 28,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 275313,5 1,9

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 466877,1 3,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 126588,3 0,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 к к

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 1980880,4 13,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 441021,1 3,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 579974,9 4,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

5371282,2 37,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

183344,4 1,3
_____________
Символ (к)  – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.