Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–березні 2020 року

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

10884971,7

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

6697153,1

61,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

192199,7

1,7

Переробна промисловість

C

6504953,4

59,8

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 3223262,5 29,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 233559,8 2,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 365907,9 3,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 90601,3 0,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 к к

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 1432713,6 13,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 341161,7 3,1

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 452913,3 4,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4048641,3 37,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

139177,3 1,3
_____________
Символ (к)  – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.