Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні 2019 року

  

Код за КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

3572197,2

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

1967989,7

55,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

32616,9

0,9

Переробна промисловість

C

1935372,8

54,2

з неї

     

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 873309,7 24,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 95273,3 2,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 145280,2 4,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 8248,4 0,2

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 ...1 ...1

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23 414361,1 11,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25 114646,8 3,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 196833,7 5,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1567169,7 43,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

37037,8 1,0
_____________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.