Архів : 2019

Обсяг реалізованих послуг
по Хмельницькій області
у IІ кварталі 2020 року

  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованих послуг, тис.грн У т.ч. реалізовано послуг населенню
усього, тис.грн у % до загального обсягу
Усього   1081130,4 249416,9 23,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 437400,5 29184,3 6,7
Наземний і трубопровідний транспорт 49 242918,4 12918,7 5,3
Водний транспорт 50
Авіаційний транспорт 51
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 52 к к к
Поштова та кур'єрська діяльність 53 к к к
Тимчасове розміщування й організація харчування I 7397,2 4387,7 59,3
Тимчасове розміщування 55 3720,1 1796,0 48,3
Діяльність із забезпечення стравами і напоями 56 3677,1 2591,7 70,5
Інформація та телекомунікації J 86943,7 47902,3 55,1
Видавнича діяльність 58 12485,8 2150,8 17,2
Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 59 к к к
Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 60 3943,9 2721,8 69,0
Телекомунікації (електрозв'язок) 61 62748,5 43016,4 68,6
Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 62 к
Надання інформаційних послуг 63 4592,7 к к
Операції з нерухомим майном L 163696,1 9984,6 6,1
Професійна, наукова та технічна діяльність M 64684,1 17837,1 27,6
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 69 9521,7 1942,6 20,4
Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 70 к
Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 71 35703,4 9611,4 26,9
Наукові дослідження та розробки 72 2078,9 к к
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 73 3583,9
Інша професійна, наукова та технічна діяльність 74 к к к
Ветеринарна діяльність 75 13142,7 6080,5 46,3
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 243200,2 74842,8 30,8
Освіта P 30208,6 29028,4 96,1
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 39490,8 33240,6 84,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 2475,0 1647,2 66,6
Надання інших видів послуг S 5634,2 1361,9 24,2
___________________
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.