Архів : 2019

Обсяг реалізованих послуг
по Хмельницькій області
у I кварталі 2020 року

  Код за КВЕД-2010 Обсяг реалізованих послуг, тис.грн У т.ч. реалізовано послуг населенню
усього, тис.грн у % до загального обсягу
Усього   1195040,1 348953,8 29,2
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 439738,1 41889,0 9,5
Наземний і трубопровідний транспорт 49 238821,7 25181,9 10,5
Водний транспорт 50
Авіаційний транспорт 51
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 52 к к к
Поштова та кур'єрська діяльність 53 к к к
Тимчасове розміщування й організація харчування I 24215,0 15066,2 62,2
Тимчасове розміщування 55 8942,8 3162,2 35,4
Діяльність із забезпечення стравами і напоями 56 15272,2 11904,0 77,9
Інформація та телекомунікації J 87216,5 48604,9 55,7
Видавнича діяльність 58 13039,2 2127,0 16,3
Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів 59 1514,4 к к
Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення 60 4043,7 3090,2 76,4
Телекомунікації (електрозв'язок) 61 62668,4 42255,9 67,4
Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 62 2326,6 к к
Надання інформаційних послуг 63 3624,2 к к
Операції з нерухомим майном L 190022,9 10560,9 5,6
Професійна, наукова та технічна діяльність M 71439,9 19540,7 27,4
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку 69 8961,9 2522,4 28,1
Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування 70 229,7
Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження 71 40885,9 11715,6 28,7
Наукові дослідження та розробки 72 2664,5 к к
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 73 4658,0
Інша професійна, наукова та технічна діяльність 74 704,9 к к
Ветеринарна діяльність 75 13335,0 5090,4 38,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 221933,5 75203,1 33,9
Освіта P 91138,4 84879,7 93,1
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 54909,6 45328,8 82,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 6745,0 5092,1 75,5
Надання інших видів послуг S 7681,2 2788,4 36,3
___________________
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.