Архів : 2017 2018

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2019 році

(у фактичних цінах; тис.грн)

  Код за КВЕД-2010 Капітальні інвестиції Поточні витрати
Усі види економічної діяльності   70875,9 318935,3
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство А 908,3
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів В 585,0
Переробна промисловість С 25034,6 47345,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 6232,6 35646,9
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами E 33708,1 192078,7
Будівництво F 1329,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 8,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність H 8,4 822,9
Тимчасове розміщування й організація харчування I
Інформація та телекомунікації J
Фінансова та страхова діяльність K
Операції з нерухомим майном L 39,1 1007,2
Професійна, наукова та технічна діяльність M 946,6 6323,7
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 24135,9
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування O 66,0 5985,7
Освіта P 742,0
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q 4840,5 1042,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R
Надання інших видів послуг S 973,2