Архів : 2012 2013

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–грудень 2013 року1

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього 3143980 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 3127649 99,5

житлові будівлі

1014017 32,3

нежитлові будівлі

502694 16,0

інженерні споруди

389684 12,4

машини, обладнання та інвентар

881613 28,0

транспортні засоби

195593 6,2

земля

1783 0,1

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

77715 2,5

інші матеріальні активи

64550 2,0
Інвестиції в нематеріальні активи 16331 0,5

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

6403 0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

2604 0,1

 

__________

1 За даними квартальної звітності.