Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–грудні 2019 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 9580610 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 9462122 98,8

житлові будівлі

907828 9,5

нежитлові будівлі

1873046 19,5

інженерні споруди

1518769 15,8

машини, обладнання та інвентар

3487326 36,4

транспортні засоби

1262395 13,2

земля

84042 0,9

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

130958 1,4

інші матеріальні активи

197758 2,1
Інвестиції в нематеріальні активи 118488 1,2

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

17412 0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

8773 0,1