Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–грудні 2018 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 10435246 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 10291578 98,6

житлові будівлі

1092772 10,5

нежитлові будівлі

2322580 22,2

інженерні споруди

1243602 11,9

машини, обладнання та інвентар

3982239 38,2

транспортні засоби

1326080 12,7

земля

15245 0,1

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

124268 1,2

інші матеріальні активи

184792 1,8
Інвестиції в нематеріальні активи 143668 1,4

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

15084 0,1

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

16177 0,2