Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–грудні 2016 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 8770028 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 8746585 99,7

житлові будівлі

3691789 42,1

нежитлові будівлі

777172 8,9

інженерні споруди

731970 8,3

машини, обладнання та інвентар

2575662 29,4

транспортні засоби

772146 8,8

земля

12537 0,1

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

66557 0,8

інші матеріальні активи

118752 1,3
Інвестиції в нематеріальні активи 23443 0,3

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

18209 0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

2086 0,0