Архів : 2012 2013 2014 2015

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–грудні 2015 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 6523889 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 6425246 98,5

житлові будівлі

2892100 44,3

нежитлові будівлі

764597 11,7

інженерні споруди

460186 7,1

машини, обладнання та інвентар

1742920 26,7

транспортні засоби

396702 6,1

земля

16962 0,3

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

76621 1,2

інші матеріальні активи

75158 1,1
Інвестиції в нематеріальні активи 98643 1,5

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

46432 0,7

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

2990 0,0