Архів : 2012 2013 2014

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–грудень 2014 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього 3811226 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 3795102 99,6

житлові будівлі

1478659 38,8

нежитлові будівлі

547461 14,4

інженерні споруди

337618 8,9

машини, обладнання та інвентар

1058470 27,8

транспортні засоби

231586 6,1

земля

9669 0,2

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

76788 2,0

інші матеріальні активи

54851 1,4
Інвестиції в нематеріальні активи 16124 0,4

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

7209 0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

5431 0,1