Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–вересні 2020 року

 

Обсяг
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 6384860 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 6362663 99,7

будівлі житлові

411421 6,4

будівлі нежитлові

939523 14,7

інженерні споруди

2036181 31,9

машини, обладнання та інвентар

2295166 36,0

транспортні засоби

486977 7,6

земля

11068 0,2

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

89999 1,4

інші матеріальні активи

92328 1,5
Інвестиції в нематеріальні активи 22197 0,3

з них

   

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

6418 0,1

програмне забезпечення та бази даних

7326 0,1
_____________
Примітка.  Дані попередні та можуть бути переглянуті. Про уточнення інформації буде повідомлено додатково на вебсайті Держстату та його територіальних органів.