Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–вересні 2017 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 6726826 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 6706156 99,7

житлові будівлі

2230758 33,2

нежитлові будівлі

764330 11,4

інженерні споруди

484088 7,2

машини, обладнання та інвентар

2389053 35,5

транспортні засоби

688067 10,2

земля

2648 0,0

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

60754 0,9

інші матеріальні активи

86458 1,3
Інвестиції в нематеріальні активи 20670 0,3

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

7817 0,1

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

5925 0,1