Архів : 2012 2013 2014 2015 2016

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–вересні 2016 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 5536915 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 5523578 99,8

житлові будівлі

2447387 44,2

нежитлові будівлі

407570 7,4

інженерні споруди

391724 7,1

машини, обладнання та інвентар

1603045 28,9

транспортні засоби

541205 9,8

земля

7488 0,1

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

44398 0,8

інші матеріальні активи

80761 1,5
Інвестиції в нематеріальні активи 13337 0,2

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

9545 0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

1830 0,0