Архів : 2012 2013 2014 2015

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–вересень 2015 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього 4164308 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 4079397 98,0

житлові будівлі

1723766 41,4

нежитлові будівлі

460977 11,1

інженерні споруди

204264 4,9

машини, обладнання та інвентар

1331429 32,0

транспортні засоби

244180 5,9

земля

14669 0,3

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

58552 1,4

інші матеріальні активи

41560 1,0
Інвестиції в нематеріальні активи 84911 2,0

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

35782 0,9

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

1496 0,0