Архів : 2012 2013 2014

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–вересень 2014 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього 2548284 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 2537578 99,6

житлові будівлі

913448 35,8

нежитлові будівлі

388792 15,3

інженерні споруди

213072 8,4

машини, обладнання та інвентар

757676 29,7

транспортні засоби

160182 6,3

земля

7614 0,3

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

60648 2,4

інші матеріальні активи

36146 1,4
Інвестиції в нематеріальні активи 10706 0,4

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

4481 0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

4208 0,2