Архів : 2012 2013

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–вересень 2013 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього 1964021 100,0
Інвестиції у матеріальні активи 1955954 99,6

житлові будівлі

472250 24,0

нежитлові будівлі

335736 17,1

інженерні споруди

255343 13,0

машини, обладнання та інвентар

633868 32,3

транспортні засоби

150838 7,7

земля

1388 0,1

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

60611 3,1

інші матеріальні активи

45920 2,3
Інвестиції у нематеріальні активи 8067 0,4

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

3281 0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

2289 0,1