Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–червні 2020 року

 

Обсяг
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 3646495 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 3629921 99,5

будівлі житлові

308738 8,5

будівлі нежитлові

519659 14,2

інженерні споруди

919283 25,2

машини, обладнання та інвентар

1548088 42,4

транспортні засоби

232116 6,4

земля

9676 0,3

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

49334 1,3

інші матеріальні активи

43027 1,2
Інвестиції в нематеріальні активи 16574 0,5

з них

   

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

6159 0,2

програмне забезпечення та бази даних

5514 0,2