Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–червні 2017 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 3876298 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 3860625 99,6

житлові будівлі

1399812 36,1

нежитлові будівлі

404181 10,4

інженерні споруди

286265 7,4

машини, обладнання та інвентар

1262794 32,6

транспортні засоби

422209 10,9

земля

2240 0,1

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

36176 0,9

інші матеріальні активи

46948 1,2
Інвестиції в нематеріальні активи 15673 0,4

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

4744 0,1

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

5694 0,1