Архів : 2012 2013 2014 2015 2016

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–червні 2016 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 2864441 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 2856390 99,7

житлові будівлі

1225815 42,8

нежитлові будівлі

232833 8,1

інженерні споруди

236934 8,3

машини, обладнання та інвентар

837593 29,3

транспортні засоби

241675 8,4

земля

5114 0,2

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

29907 1,0

інші матеріальні активи

46519 1,6
Інвестиції в нематеріальні активи 8051 0,3

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

6188 0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

602 0,0