Архів : 2012 2013 2014 2015

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–червень 2015 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього 2390557 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 2337319 97,8

житлові будівлі

910557 38,1

нежитлові будівлі

293479 12,3

інженерні споруди

107315 4,5

машини, обладнання та інвентар

810788 33,9

транспортні засоби

134382 5,6

земля

13727 0,6

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

40745 1,7

інші матеріальні активи

26326 1,1
Інвестиції в нематеріальні активи 53238 2,2

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

8780 0,4

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

919 0,0