Архів : 2012 2013 2014

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–червень 2014 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього 1549071 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 1541000 99,5

житлові будівлі

527573 34,1

нежитлові будівлі

272870 17,6

інженерні споруди

116041 7,5

машини, обладнання та інвентар

458226 29,6

транспортні засоби

95460 6,2

земля

7002 0,4

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

40452 2,6

інші матеріальні активи

23376 1,5
Інвестиції в нематеріальні активи 8071 0,5

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

3786 0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

2659 0,2