Архів : 2012 2013

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–червень 2013 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього 1124792 100,0
Інвестиції у матеріальні активи 1119614 99,5

житлові будівлі

255604 22,7

нежитлові будівлі

148397 13,2

інженерні споруди

168543 15,0

машини, обладнання та інвентар

382532 34,0

транспортні засоби

92695 8,2

земля

1238 0,1

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

38407 3,4

інші матеріальні активи

32198 2,9
Інвестиції у нематеріальні активи 5178 0,5

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

1258 0,1

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

1685 0,1