Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–березні 2020 року

 

Обсяг
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 1526660 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 1518145 99,4

будівлі житлові

129089 8,4

будівлі нежитлові

192185 12,6

інженерні споруди

215176 14,1

машини, обладнання та інвентар

839416 55,0

транспортні засоби

105992 6,9

земля

5864 0,4

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

15199 1,0

інші матеріальні активи

15224 1,0
Інвестиції в нематеріальні активи 8515 0,6

з них

   

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

3977 0,3

програмне забезпечення та бази даних

3413 0,2