Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–березні 2019 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 1541666 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 1514884 98,3

житлові будівлі

239959 15,6

нежитлові будівлі

288666 18,7

інженерні споруди

161346 10,5

машини, обладнання та інвентар

494953 32,1

транспортні засоби

271996 17,7

земля

1414 0,1

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

32873 2,1

інші матеріальні активи

23677 1,5
Інвестиції в нематеріальні активи 26782 1,7

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

4833 0,3

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

714 0,0