Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–березні 2017 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 1787134 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 1781699 99,7

житлові будівлі

630300 35,3

нежитлові будівлі

171210 9,6

інженерні споруди

140033 7,8

машини, обладнання та інвентар

609985 34,1

транспортні засоби

197370 11,1

земля

349 0,0

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

17310 1,0

інші матеріальні активи

15142 0,8
Інвестиції в нематеріальні активи 5435 0,3

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

786 0,0

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

368 0,0