Архів : 2012 2013 2014 2015 2016

Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–березні 2016 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

Усього 1266507 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 1263444 99,8

житлові будівлі

521972 41,2

нежитлові будівлі

77004 6,1

інженерні споруди

146651 11,6

машини, обладнання та інвентар

401280 31,7

транспортні засоби

77322 6,1

земля

4320 0,3

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

13571 1,1

інші матеріальні активи

21324 1,7
Інвестиції в нематеріальні активи 3063 0,2

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

2362 0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

520 0,0