Архів : 2012 2013 2014 2015

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–березень 2015 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього 969943 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 926077 95,5

житлові будівлі

398738 41,1

нежитлові будівлі

114132 11,8

інженерні споруди

46668 4,8

машини, обладнання та інвентар

266475 27,5

транспортні засоби

68501 7,1

земля

3177 0,3

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

19369 2,0

інші матеріальні активи

9017 0,9
Інвестиції в нематеріальні активи 43866 4,5

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

1006 0,1

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

285 0,0