Архів : 2012 2013 2014

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–березень 2014 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього 692994 100,0
Інвестиції в матеріальні активи 690302 99,6

житлові будівлі

266868 38,5

нежитлові будівлі

175573 25,3

інженерні споруди

47021 6,8

машини, обладнання та інвентар

129073 18,6

транспортні засоби

40663 5,9

земля

4072 0,6

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

13948 2,0

інші матеріальні активи

13084 1,9
Інвестиції в нематеріальні активи 2692 0,4

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

1249 0,2

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

376 0,1