Архів : 2012 2013

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–березень 2013 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього 429447 100,0
Інвестиції у матеріальні активи 426789 99,4

житлові будівлі

114254 26,6

нежитлові будівлі

59850 13,9

інженерні споруди

27954 6,5

машини, обладнання та інвентар

162782 37,9

транспортні засоби

40623 9,5

земля

943 0,2

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

8489 2,0

інші матеріальні активи

11894 2,8
Інвестиції у нематеріальні активи 2658 0,6

з них

   

програмне забезпечення та бази даних

552 0,1

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

1509 0,4