Архів : 2011 2012 2013 2014

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні та малі підприємства за 2011 рік

(тис.грн.)
  Фінансовий результат (сальдо) Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств фінансовий результат у % до загальної кількості підприємств фінансовий результат
Усього1 1463819,2 68,2 2160645,0 31,8 696825,8
   по великих підприємствах 839973,0 79,4 934530,0 20,6 94557,0
   по середніх підприємствах 255024,8 75,4 541979,0 24,6 286954,2
   по малих підприємствах 368821,4 67,6 684136,0 32,4 315314,6
   у тому числі          

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

875115,5 82,5 1015635,7 17,5 140520,2
   по великих підприємствах 440124,0 100,0 440124,0
   по середніх підприємствах 173775,3 88,4 264724,3 11,6 90949,0
   по малих підприємствах 261216,2 81,8 310787,4 18,2 49571,2

промисловість

514156,4 63,5 704715,7 36,5 190559,3
   по великих підприємствах 441170,0 75,0 487825,0 25,0 46655,0
   по середніх підприємствах 49660,6 64,1 154523,0 35,9 104862,4
   по малих підприємствах 23325,8 63,2 62367,7 36,8 39041,9

будівництво

32498,6 62,1 58789,3 37,9 26290,7
   по великих підприємствах
   по середніх підприємствах 17689,8 73,3 27563,4 26,7 9873,6
   по малих підприємствах 14808,8 61,5 31225,9 38,5 16417,1

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

2705,9 67,9 240932,6 32,1 238226,7
   по великих підприємствах –43309,0 66,7 4593,0 33,3 47902,0
   по середніх підприємствах 6227,8 77,6 54049,5 22,4 47821,7
   по малих підприємствах 39787,1 67,5 182290,1 32,5 142503,0

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–49891,1 61,4 19166,2 38,6 69057,3
     по великих підприємствах ...2 ...2 ...2 ...2 ...2
     по середніх підприємствах ...3 ...3 ...3 ...3 ...3
     по малих підприємствах 10689,5 62,9 16110,2 37,1 5420,7

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

34424,6 61,6 194737,3 38,4 160312,7
     по великих підприємствах –18565,0 75,0 3491,0 25,0 22056,0
     по середніх підприємствах 31031,7 78,6 39645,8 21,4 8614,1
     по малих підприємствах 21957,9 60,9 151600,5 39,1 129642,6

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

18172,4 79,1 27029,1 20,9 8856,7
     по великих підприємствах ...2 ...2 ...2 ...2 ...2
     по середніх підприємствах ...3 ...3 ...3 ...3 ...3
     по малих підприємствах 7139,7 78,6 14579,4 21,4 7439,7

діяльність готелів та ресторанів

–1013,1 68,1 1827,0 31,9 2840,1
   по великих підприємствах ...3 ...3 ...3 ...3 ...3
   по середніх підприємствах ...2 ...2 ...2 ...2 ...2
   по малих підприємствах –1481,1 67,6 1359,0 32,4 2840,1

діяльність транспорту та зв'язку

24092,3 64,2 45749,1 35,8 21656,8
   по великих підприємствах ...2 ...2 ...2 ...2 ...2
   по середніх підприємствах ...3 ...3 ...3 ...3 ...3
   по малих підприємствах 7711,5 63,2 16884,8 36,8 9173,3

фінансова діяльність

5927,4 62,2 6856,7 37,8 929,3
   по великих підприємствах
   по середніх підприємствах
   по малих підприємствах 5927,4 62,2 6856,7 37,8 929,3

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

9466,6 62,9 77345,9 37,1 67879,3
   по великих підприємствах
   по середніх підприємствах –8810,1 80,0 10159,9 20,0 18970,0
   по малих підприємствах 18276,7 62,4 67186,0 37,6 48909,3

освіта

544,8 65,4 678,9 34,6 134,1
   по великих підприємствах
   по середніх підприємствах
   по малих підприємствах 544,8 65,4 678,9 34,6 134,1

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

–1336,8 59,3 1880,7 40,7 3217,5
   по великих підприємствах
   по середніх підприємствах –1469,0 75,0 420,0 25,0 1889,0
   по малих підприємствах 132,2 58,7 1460,7 41,3 1328,5

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

1592,4 63,3 6101,7 36,7 4509,3
   по великих підприємствах
   по середніх підприємствах 3089,6 87,5 3194,6 12,5 105,0
   по малих підприємствах –1497,2 61,7 2907,1 38,3 4404,3

________________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

3 Інформація вилучена з метою забезпечення конфіденційності відповідно до Закону України "Про державну статистику".