Архів: 2017 2018

Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання енергії за 2019 рік

 

Установлена електрична потужність, тис.кВт

Обсяг відпуску електричної енергії, млн.кВт•год

Установлена теплова потужність, Гкал/год

Обсяг відпуску теплової енергії, тис. Гкал

Усього 2179 7367 2473 2048

Теплові електростанції

19 68 44 43

Теплоелектроцентралі

58 79 469 320

Атомна електростанція

2000 7120 400 258

Вітрові електростанції

Сонячні електростанції

90 84

Гідроелектростанції

9 16

х

х

Теплогенеруючі установки, котельні

х

х

1553 1423

Інші енергогенеруючі установки

3

0

7 4


Використання теплоенергії та електроенергії за основними видами економічної діяльності в 2019 році1

 

Теплоенергія, Гкал

Електроенергія, тис. кВт•год

обсяг використання теплоенергії – усього

витрати на виробництво продукції (виконання робіт)

обсяг використання електроенергії – усього

витрати на виробництво продукції (виконання робіт)

Усього 1230303 618307 1599364 825034

у тому числі

       

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

14769 1353 93537 82713

Промисловість

825278 616675 1229241 697514

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

4988 к 18325 12128

переробна промисловість

664023 к 645863 606012

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

154407 521365 36911

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1860

43688 42463

Будівництво

2452

7159 2142

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

4072 21736 5273

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

14489 к 49045 34989

Тимчасове розміщування й організація харчування

4209

4772

Інформація та телекомунікації

3352

8600 к

Операції з нерухомим майном

9934

44389 520

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1576

14244 385

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

176756

70839 1488

Освіта

87822

24748

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

78637

26488

____________
1Без урахування обсягів відпущених населенню.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.