Архів: 2017

Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання енергії за 2018 рік

Установлена електрична потужність, тис.кВт

Обсяг відпуску електричної енергії, млн.кВт•год

Установлена теплова потужність, Гкал/год

Обсяг відпуску теплової енергії, тис. Гкал

Усього

2134

12155

2980

2263

Теплові електростанції

8

36

34

23

Теплоелектроцентралі

61

79

505

399

Атомні електростанції

2000

11983

400

255

Вітрові електростанції

Сонячні електростанції

51

39

Гідроелектростанції

11

18

х

х

Теплогенеруючі установки, котельні

х

х

2030

1579

Інші енергогенеруючі установки

3

0

11

7

Використання теплоенергії та електроенергії за основними видами економічної діяльності в 2018 році1

Теплоенергія, Гкал

Електроенергія, тис. кВт•год

обсяг використання теплоенергії – усього

витрати на виробництво продукції (виконання робіт)

обсяг використання електроенергії – усього

витрати на виробництво продукції (виконання робіт)

Усього

1305042

627961

1787707

823228

у тому числі

       

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

47155

21652

101614

88890

Промисловість

813693

587917

1389859

683483

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

7774

43

18991

17366

переробна промисловість

650393

587690

634570

588203

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

153567

184

693252

36109

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1959

43046

41805

Будівництво

2236

8852

1582

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

22358

18077

28244

11056

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

13132

315

48790

36077

Тимчасове розміщування й організація харчування

4512

4818

Інформація та телекомунікації

4183

9983

58

Операції з нерухомим майном

9924

47926

271

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2995

18053

335

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

205170

71248

1474

Освіта

93001

24832

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

76944

28026

_____________
1Без урахування обсягів відпущених населенню.