Архів : 2019

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

143 140 141 123 119 124 130          

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

139 142 152 150 140 147 169          

Промисловість

141 145 138 105 109 128 146          

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

141 145 157 146 147 152 171          

переробна промисловість

134 143 135 95 99 122 142          

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

153 148 143 120 127 137 151          

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

156 149 146 132 135 146 156          

Будівництво

138 139 140 125 126 139 156          

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

152 147 145 124 119 137 150          

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

144 137 132 106 109 123 138          

Тимчасове розміщування й організація харчування

144 150 89 22 19 36 79          

Інформація та телекомунікації

152 146 149 149 134 144 155          

Фінансова та страхова діяльність

154 147 143 124 128 138 153          

Операції з нерухомим майном

145 142 132 91 110 140 155          

Професійна, наукова та технічна діяльність

147 146 150 110 121 137 145          

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

155 147 149 133 128 139 159          

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

152 146 151 140 133 138 145          

Освіта

131 127 130 122 110 92 66          

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

155 145 149 137 130 135 146          

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

150 144 148 132 127 126 112          

Надання інших видів послуг

151

144

137

83

116

131

149

         
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.