Архів : 2019

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

143 140 141 123 119              

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

139 142 152 150 140              

Промисловість

141 145 138 105 109              

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

141 145 157 146 147              

переробна промисловість

134 143 135 95 99              

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

153 148 143 120 127              

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

156 149 146 132 135              

Будівництво

138 139 140 125 126              

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

152 147 145 124 119              

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

144 137 132 106 109              

Тимчасове розміщування й організація харчування

144 150 89 22 19              

Інформація та телекомунікації

152 146 149 149 134              

Фінансова та страхова діяльність

154 147 143 124 128              

Операції з нерухомим майном

145 142 132 91 110              

Професійна, наукова та технічна діяльність

147 146 150 110 121              

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

155 147 149 133 128              

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

152 146 151 140 133              

Освіта

131 127 130 122 110              

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

155 145 149 137 130              

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

150 144 148 132 127              

Надання інших видів послуг

151

144

137

83

116

             
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.