Архів : 2019

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

143 140 141 123                

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

139 142 152 150                

Промисловість

141 145 138 105                

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

141 145 157 146                

переробна промисловість

134 143 135 95                

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

153 148 143 120                

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

156 149 146 132                

Будівництво

138 139 140 125                

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

152 147 145 124                

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

144 137 132 106                

Тимчасове розміщування й організація харчування

144 150 89 22                

Інформація та телекомунікації

152 146 149 149                

Фінансова та страхова діяльність

154 147 143 124                

Операції з нерухомим майном

145 142 132 91                

Професійна, наукова та технічна діяльність

147 146 150 110                

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

155 147 149 133                

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

152 146 151 140                

Освіта

131 127 130 122                

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

155 145 149 137                

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

150 144 148 132                

Надання інших видів послуг

151

144

137

83

               
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.