Архів : 2019

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

143 140 141                  

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

139 142 152                  

Промисловість

141 145 138                  

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

141 145 157                  

переробна промисловість

134 143 135                  

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

153 148 143                  

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

156 149 146                  

Будівництво

138 139 140                  

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

152 147 145                  

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

144 137 132                  

Тимчасове розміщування й організація харчування

144 150 89                  

Інформація та телекомунікації

152 146 149                  

Фінансова та страхова діяльність

154 147 143                  

Операції з нерухомим майном

145 142 132                  

Професійна, наукова та технічна діяльність

147 146 150                  

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

155 147 149                  

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

152 146 151                  

Освіта

131 127 130                  

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

155 145 149                  

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

150 144 148                  

Надання інших видів послуг

151

144

137

                 
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.