Архів : 2019

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

143 140                    

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

139 142                    

Промисловість

141 145                    

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

141 145                    

переробна промисловість

134 143                    

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

153 148                    

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

156 149                    

Будівництво

138 139                    

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

152 147                    

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

144 137                    

Тимчасове розміщування й організація харчування

144 150                    

Інформація та телекомунікації

152 146                    

Фінансова та страхова діяльність

154 147                    

Операції з нерухомим майном

145 142                    

Професійна, наукова та технічна діяльність

147 146                    

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

155 147                    

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

152 146                    

Освіта

131 127                    

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

155 145                    

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

150 144                    

Надання інших видів послуг

151

144

                   
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.