Архів : 2019

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

143                      

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

139                      

Промисловість

141                      

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

141                      

переробна промисловість

134                      

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

153                      

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

156                      

Будівництво

138                      

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

152                      

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

144                      

Тимчасове розміщування й організація харчування

144                      

Інформація та телекомунікації

152                      

Фінансова та страхова діяльність

154                      

Операції з нерухомим майном

145                      

Професійна, наукова та технічна діяльність

147                      

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

155                      

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

152                      

Освіта

131                      

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

155                      

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

150                      

Надання інших видів послуг

151

                     
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.