Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Темп зростання/зниження номінальної заробітної плати
та індексу реальної заробітної плати у 2013 році*

 

Номінальна заробітна плата

Реальна заробітна плата

відповідного періоду попереднього
року (кумулятивно з початку року)

попереднього
місяця

відповідного періоду попереднього
року (кумулятивно з початку року)

попереднього
місяця

січень 110,1 85,6 110,8 86,2
лютий 109,1 105,5 110,0 105,7
березень 108,8 100,0 109,9 100,0
квітень 109,5 103,0 110,6 103,3
травень 109,3 103,6 110,5 103,5
червень 109,7 107,7 110,6 107,3
липень 109,5 99,5 110,5 99,7
серпень 109,3 95,8 110,2 96,2
вересень 109,0 96,8 110,0 96,9
жовтень 108,9 102,2 109,8 101,6
листопад 108,7 99,7 109,5 99,2
грудень 108,9 113,9 109,6 113,2
___________
*Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.