Архів : 2018 2019 2020

Надходження молока на переробні підприємства
у 2020 році

 

Обсяг надходжень

Середня ціна купівлі

т

у % до
2019р.

грн за т

у % до
2019р.

Загальне надходження

173053 100,1 х х

у тому числі куплено

170294 100,4 6870,4 109,7