Архів : 2017

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
од

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

од

у відсотках
до загальної кількості підприємств

од

у відсотках
до загальної кількості фізичних осіб-підприємців

Усього   61252 7431 100,0 53821 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 2524 1694 22,8 830 1,5
Промисловість B+C+D+E 4107 1073 14,4 3034 5,7
Будівництво F 1498 679 9,1 819 1,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 33946 1644 22,1 32302 60,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 3151 310 4,2 2841 5,3
Тимчасове розміщування й організація харчування I 1785 124 1,7 1661 3,1
Інформація та телекомунікації J 2653 167 2,3 2486 4,6
Фінансова та страхова діяльність K 271 43 0,6 228 0,4
Операції з нерухомим майном L 2143 789 10,6 1354 2,5
Професійна, наукова та технічна діяльність M 2484 374 5,0 2110 3,9
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 1054 279 3,8 775 1,5
Освіта P 362 33 0,4 329 0,6
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 925 139 1,9 786 1,5
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 305 24 0,3 281 0,5
Надання інших видів послуг S 4044 59 0,8 3985 7,4
_____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.