Архів : 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2019 році1
(остаточні дані)

(тис.грн)
 

Код за КВЕД–2010

Січень Січень–лютий Січень–березень Січень–квітень Січень–травень Січень–червень Січень–липень Січень–серпень Січень–вересень Січень–жовтень Січень–листопад Січень–грудень
тис.грн у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість B+C+D+Е 3665443,2 7291938,0 11057546,2 14876557,7 18459978,8 21762195,9 25499284,0 28898864,1 32347532,9 35844096,3 39576264,5 43323756,1 100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C 2004625,3 4240053,8 6673341,6 9481732,7 12217770,7 14724645,9 17567462,9 20157499,9 22796896,0 25758935,4 28483000,1 30899902,7 71,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B 32616,9 76973,4 147875,1 205599,9 261592,2 322737,1 400433,1 462849,0 528218,8 596946,6 646013,6 686127,3 1,6

Переробна промисловість

C 1972008,4 4163080,4 6525466,5 9276132,8 11956178,5 14401908,8 17167029,8 19694650,9 22268677,2 25161988,8 27836986,5 30213775,4 69,7

з неї

                           

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12 873309,7 1796128,3 2763206,6 4049452,4 5154073,7 6152105,6 7119045,3 7911884,5 8844559,4 10060394,1 11163114,0 12197052,9 28,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15 95273,3 191720,4 292282,3 388964,2 480847,8 555036,8 643176,5 744730,7 855622,2 979949,4 1090764,2 1180818,0 2,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18 145280,2 282660,7 487299,4 670936,7 858957,3 1015620,0 1201045,1 1370109,0 1552506,1 1727210,5 1900749,6 2034363,6 4,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20 8248,4 16487,9 30562,5 52916,2 73894,4 92487,6 113470,6 130874,4 156832,8 178430,8 197643,7 213095,8 0,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21 к к к к к к к к к к к к к

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23 450996,7 980620,9 1548470,7 2212711,9 2902332,5 3616474,6 4451905,4 5234912,0 5975283,9 6753264,4 7449325,6 8022715,4 18,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25 114646,8 255973,4 451117,7 651908,6 865765,6 1071605,2 1336091,2 1554499,3 1759836,7 1941375,0 2107313,4 2262675,9 5,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26–30 196833,7 442095,8 651115,2 852312,4 1121461,8 1297236,6 1572843,7 1887867,0 2123133,9 2379522,5 2641974,5 2876088,5 6,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D 1623780,1 2978024,1 4271904,1 5244586,6 6051772,3 6805669,4 7661434,2 8429922,6 9198946,2 9689830,1 10655541,8 11943431,7 27,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E 37037,8 73860,1 112300,5 150238,4 190435,8 231880,6 270386,9 311441,6 351690,7 395330,8 437722,6 480421,7 1,1
__________
1Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2020р.).
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.